KOLEJ KEDIAMAN

latar belakang

Kolej-kolej Kediaman Universiti Tun Hussein Onn Malaysia merupakan tempat penginapan pelajar yang menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan untuk kegunaan pelajar bagi meningkat pembangunan akademik dalam aktiviti pembelajaran pelajar. Pelbagai program pembangunan pelajar telah diatur dan dirancang di semua kolej kediaman bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan kemahiran generik.

fungsi

Kolej-kolej Kediaman ini bertanggungjawab di atas menyediakan keperluan prasarana, kemudahan, penyelenggaran, penguatkuasaan peraturan pelajar di Kolej Kediaman dan memastikan kebajikan pelajar berada pada tahap yang memuaskan. Seterusnya, turut bertanggungjawab memberikan khidmat nasihat kepada Jawatankuasa Kolej Kediaman (JKK) bagi melaksanakan aktiviti pelajar berdasarkan peruntukan kewangan semasa.

objektif

1. Memastikan sekurang-kurangnnya 100 peratus kapasiti penginapan pelajar di kolej-kolej kediaman dipenuhi pada semester lazim pengajian.1. Memastikan sekurang-kurangnnya 100 peratus kapasiti penginapan pelajar di kolej-kolej kediaman dipenuhi pada semester lazim pengajian.
2. Memberikan khidmat nasihat kepasa jawatankuasa Kolej Kediaman (JKK) bagi melaksanakan sekurang-kurangnya lima (5) aktiviti pelajar dalam tempoh satu (1) tahun berdasarkan peruntukan kewangan semasa.
3. Melaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) aktiviti berkaitan penguatkuasaan peraturan pelajar di kolej kediaman pada semester lazim pengajian.

PUSAT PERUMAHAN PELAJAR (PRP)

UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

86400 PARIT RAJA

BATU PAHAT

JOHOR