majlis pengetua kolej-kolej kediaman

PERANAN MAJLIS PENGETUA

  • i) Penyelarasan penganjuran aktiviti pelajar sama ada anjuran dalam mahupun luar kediaman kolej.

  • ii) Merancang dan mengagihkan peruntukan kewangan yang diterima kepada semua kolej-kolej kediaman.

  • iii) Mengurus hal ehwal kebajikan pelajar di kolej kediaman.

  • iv) Penyelarasan pelantikan Jawatankuasa Kolej-kolej Kediaman.

  • v) Perbincangan hal ehwal pentadbiran kolej kediaman.

PUSAT PERUMAHAN PELAJAR (PRP)

UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

86400 PARIT RAJA

BATU PAHAT

JOHOR