PUSAT PERUMAHAN PELAJAR (PRP)

UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

86400 PARIT RAJA

BATU PAHAT

JOHOR