VISI

KE ARAH PENYEDIAAN PENEMPATAN PELAJAR YANG MANTAP

MISI

 

MENYOKONG PEMBANGUNAN PELAJAR CEMERLANG MELALUI KEMUDAHAN PENGINAPAN YANG KONDUSIF

PUSAT PERUMAHAN PELAJAR (PRP)

UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

86400 PARIT RAJA

BATU PAHAT

JOHOR